Bildiriler e-posta yoluyla SÖZEL SUNUM ve POSTER kategorilerinde kabul edilecektir.

1. Serbest bildiriler e-mail aracılığıyla asli.rusen@serenas.com.tr adresine gönderilmelidir. Elden teslim yoluyla gelenler kabul edilmeyecektir. Serbest bildiriler poster olarak kabul edilecektir.
2. Serbest bildiri özetleri 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
3. Bildiri göndermede kullanılacak yazı karakteri Times New Roman olup, 12 puntodur.
4. Özetlerin başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
6. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel bir kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
7. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
8. Yapılan göndermeler özetin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.
9. Hazırlanacak posterler 70 x 90 cm boyutunda hazırlanmalıdır.
10. Yazarların ünvanları ve çalıştığı kurumlar yazılmalıdır.
11. İstenildiği taktirde bildiri ve posterlerin sunulduğunu gösteren belgeler yazarlara verilecektir.

Son gönderim tarihi 12 Şubat 2018′ dir.