SALON A
Oturum Başkanları: Namık Demir, İbrahim Kalelioğlu
09:00 – 09:20 11-14 Hafta USG Değerlendirmesi ve Tanı İbrahim Kalelioğlu
09:20 – 09:40 Olgu Sunumları Eşliğinde İlk 3 Ayda Gri Zondaki Olaylar Namık Demir
09:40 – 10:00 Artmış NT ve Non Kromozomal Anomaliler Aykan Yücel
10:00 – 10:20 NIPT Testleri ve Klinik Kullanımları Özgür Özyüncü
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları: Yalçın Kimya, Acar Koç
11:00 – 11:20 Fetal Kalp Tarama İnanç Mendilcioğlu
11:20 – 11:40 Korotrunkal Anomaliler Yalçın Kimya
11:40 – 12:00 Geç Tanı Alan Anomaliler Zeki Taner
12:00 – 12:20 IUGR’ da Tanı ve Yaklaşım Acar Koç
12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:00 Akılcı İlaç Oturumu Ömer Erkan Yapça
13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
SS1 , SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8, SS9, SS10, SS11, SS12, SS54
Oturum Başkanı: Yakup Kumtepe
Oturum Başkanları: Akın Sivaslıoğlu, Paşa Uluğ
16:00 – 16:20 Apikal Destek Nasıl Sağlanır? Yöntemleri Nelerdir? Fuat Demirci
16:20 – 16:40 Tek İnsizyonlu Mini Askı Cerrahisinin Dünü, Bugünü, Yarını… Akın Sivaslıoğlu
16:40 – 17:00 Labioplasti Teknikleri Eray Çalışkan
17:00 – 17:20 Epizyotomi Nasıl Tamir Edilmeli? Eren Akbaba
17:20 – 17:40 Radikal Pelvik Cerrahinin Pelvik Taban Üzerine Etkisi Hakan Camuzcuoğlu
17:40 – 17:50 Tartışma
SALON B
ONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Sinan Özalp, Kunter Yüce
09:00 – 09:15 Anormal Kolposkopik Bulgular Kunter Yüce
09:15 – 09:30 Servikal Smear ASCUS ve LISIL’da Yönetim Orhan Ünal
09:30 – 09:45 Servikal Smear ASC-H ve HISIL’da Yönetim Fırat Ortaç
09:45 – 10:00 Servikal Kanser Taraması ve HPV Testinin Önemi Nedir? Macit Arvas
10:00 – 10:15 HPV Aşılarında Güncel Durum Faruk Köse
10:15 – 10:30 Tartışma
10:30 – 10:45 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanı: Bünyamin Börekçi, Temel Ceyhan
11:00 – 11:20 İnfertilite Taramasında Mutlak Testler Mehmet Bilge Çetinkaya
11:20 – 11:40 PCOS da IVF Dışı İndüksiyon Yönetimi Temel Ceyhan
11:40 – 12:00 PCOS Ailesel Bir Hastalık Mıdır? Bülent Yılmaz
12:00 – 12:20 IVF sonuçlarını iyileştirmek için seminal plazma Barış Ata
12:20 – 13:20 ÖĞLE YEMEĞİ
13:20 – 16:00 SÖZLÜ / POSTER BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
SS13, SS14, SS15, SS16, SS17, SS18, SS19, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS42
Oturum Başkanı: Yakup Kumtepe
Oturum Başkanları: Atıl Yüksel, Recep Has
16:00 – 16:20 Corpus Callosum Anomalileri Atıl Yüksel
16:20 – 16:40 Posterior Fossa Anomalileri Recep Has
16:40 – 17:00 Nöral Tüp Defektlerinde İntrauterin Tedavi Seçenekleri Selahattin Kumru
17:00 – 17:20 İkiz Eşi Kaybında Yaklaşım Mert Kazandı
17:20 – 17:40 GDM Taraması’ nda Güncel Durum Mehmet A. Osmanağaoğlu
17:40 – 17:50 Tartışma

 

SALON A
Oturum Başkanları: Hüseyin Yeşilyurt, Gürkan Bozdağ
09:00 – 09:20 HSG’ nin İnfertilite Taramasında Önemi Ercan Baştu
09:20 – 09:40 Dismorfik Uteruslarda Histeroskopik Cerrahi Gürkan Bozdağ
09:40 – 10:00 Histerektomi Komplikasyonları ve Yönetimi Cihat Ünlü
10:00 – 10:20 Uterin Sineşilerde Histeroskopi Bülent Urman
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları: Ahmet Zeki Işık, Ahmet Erdem
11:00 – 11:20 AMH ve Stimulasyon Stratejimiz Ahmet Erdem
11:20 – 11:40 Kötü Over Cevabı Olan Hastalarda KOH Protokolleri Berfu Demir
11:40 – 12:00 IVF İçin Ovarian Stimulsyon Bireyselleştirmeli mi? 40 Yılda Öğrendiklerimiz Hakan Yaralı
12:00 – 12:20 Fetal aritmi inutero tedavi seçenekleri Öykü Tosun
12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
SS25, SS26, SS27, SS28, SS29, SS30, SS31, SS32, SS33, SS34, SS35, SS36, SS37, SS59 ,SS60, SS61, SS62
Oturum Başkanı: Yakup Kumtepe
Oturum Başkanları: Hikmet Hassa, Ümit Naykı
16:00 – 16:20 Endometriozis ve İnfertilite İlişkisi Hasan Serdaroğlu
16:20 – 16:40 Endometriozisde Pelvik Ağrı Yönetimi Erkut Attar
16:40 – 17:00 İleri Evre Endometriozis Cerrahisinin Fertiliteye Katkısı Var Mı? Engin Oral
17:00 – 17:20 Endometriozis’ de Kanser Riski Artar Mı? Tayup Şimşek
17:20 – 17:30 Tartışma
SALON B
Oturum Başkanları: Ali Acar, İsmail Özdemir
09:00 – 09:20 Uterin Atonide Tedavi Seçenekleri Yusuf Üstün
09:20 – 09:40 Plasenta Previa, Accreata Yönetimi Ali Acar
09:40 – 10:00 Skar Gebeliklerine Yaklaşım İsmail Özdemir
10:00 – 10:20 Maternal Mortalite Azaltma Stratejileri Dilek Uygur
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları: Nevin Sağsöz, Güler Şahin
11:00 – 11:20 Servikal Yetmezlik ve Serklaj İbrahim Karaca
11:20 – 11:40 Preterm Eylemde Progesteron Tedavisi – Güncel Durum Güler Şahin
11:40 – 12:00 İntrauterin Fetal Ölüm Nedenleri, Önlenebilir Mi? Nevin Sağsöz
12:00 – 12:20 GIS Anomalileri, Prenatal Tanı Ali Gedikbaşı
12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 16:00 SÖZLÜ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
SS38, SS39, SS40, SS41, SS43, SS44, SS45, SS46, SS47, SS48, SS49, SS50, SS51, SS52, SS53, SS55, SS56, SS57, SS58
Oturum Başkanı: Yakup Kumtepe
ONKOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Sinan Berkman, Nejat Özgül
16:00 – 16:15 Endometrial Kalınlık Artışı Kimden Ne Zaman Biopsi Alalım? Ali Kolusarı
16:15 – 16:30 Endometrial Hiperplazide Tedavi Çetin Çelik
16:30 – 16:45 Erken Evre Endometrium Kanserinde Lenfadenektominin Sınırı Ne Olmalıdır? Ali Ayhan
16:45 – 17:00  Pre ve Postmenapozal Adneksiyal Kitlelere Yaklaşım Fuat Demirkıran
17:00 – 17:15 Over Kanserlerinde Fertilite Korunabilir Mi? Nejat Özgül
17:15 – 17:30 Miyomektomi Endikasyonları, Morselasyon, Riskler ve Alternatif Teknikler Mehmet Ali Vardar
17:30 – 17:45 Tartışma

 

SALON A
Oturum Başkanları: Gülşah Balık, Faruk Buyru
09:00 – 09:20 Ovarian Rezerv Testleri Serhan Cevrioğlu
09:20 – 09:40 Düşük Ovarian Rezervli Hastalarda Protokol Seçimi Hüseyin Görkemli
09:40 – 10:00 Hipotiroidi ve Hiperprolaktinemiye Bağlı Anovulasyon Yönetimi İsmet Gün
10:00 – 10:20 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlıklarında Ne Yapalım Faruk Buyru
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları: Yeşim Bayoğlu Tekin, Murat Gültekin
11:00 – 11:20 HPV ve Kanser İlişkisi Murat Gültekin
11:20 – 11:40 Histerektomi Sırasında Over Korunmalı Mı? Kemal Özerkan
11:40 – 12:00 Üremenin Korunmasında Ülkemizdeki Durum Gürkan Uncu
12:00 – 12:20 Jinekolojik Familyal Kanserlerde Genetik Tarama Anıl Onan
12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanları: Emine Seda Güvendağ Güven, Murat Gültekin
13:30 – 13:50 Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kaybında Ne Yapılmalı? Murat Sönmezer
13:50 – 14:10 Adenomyozis İnfertilite İlişkisi / Tedavi Esra Bulgan Kılıçdağ
14:10 – 14:30 Laparaskopik Myomektomi Kime Yapılmalı Cem Demirel
14:30 – 14:50 Laparoskopik Histerektomi Teknikleri Cavit Kart
14:50 – 15:10 Pelvik Prolapsusda Laparoskopik Yöntemler Vedat Atay
15:10 – 15:30 Tartışma
SALON B
Oturum Başkanları: Nazan Ardıç, Ömer Erkan Yapça
09:00 – 09:20 Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Erkek İnfertilitesi Tayfun Özçakır
09:20 – 09:40 Hipogonadotropik Hipogonadizmde Hayat Boyu Tedavi Ilgın Türkçüoğlu
09:40 – 10:00 IVF’ de Luteal Faz Desteği Bülent Berker
10:00 – 10:20 IVF Tedavisinde Adjuvan Tedavinin Yeri Cem Atabekoğlu
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
Oturum Başkanları: Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Ruşen Aytaç
11:00 – 11:20 Kadın Hayatında Müllerien Anomalinin Önemi Süleyman Güven
11:20 – 11:40 Tubal ve Uterin Faktörlü İnfertilite: Tanı / Yönetim Özlem Moraloğlu Tekin
11:40 – 12:00 IVF’ de Söylemler ve Gerçekler Kayhan Yakın
12:00 – 12:20 Tüm Embrioları Donduralım Mı? Mehmet Erdem
12:20 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Oturum Başkanları: Ali Yanık, İpek Müderris
13:30 – 13:50 Primer Amenore Ali Yanık
13:50 – 14:10 Menopoz Tedavisinde Güncel Durum İpek Müderris
14:10 – 14:30 Ektopik Gebelikte Güncel Tedavi Fazlı Demirtürk
14:30 – 14:50 Obstetrik Anal Sfinkter Yırtığı Acil Yönetimi Funda Güngör Uğurlucan
14:50 – 15:00 Tartışma