Onursal Başkan

Prof. Dr. Sedat KADANALI

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Yakup KUMTEPE

 

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Yakup KUMTEPE

Prof. Dr. Metin İNGEÇ

Prof. Dr. Bünyamin BÖREKÇİ

Prof. Dr. Ragıp Atakan AL

Yrd. Doç. Dr. Ömer Erkan Yapça

Yrd. Doç. Dr. Pınar TOPDAĞI YILMAZ

Ebe-Hemşire Oturumu

Doç. Dr. Serap Ejder Apay

Yrd. Doç. Dr Hava Özkan